Vytváření energetických bodů v krajině, na pozemcích a v interierech

    Energetické body v přírodě

Většina lidí se již určitě setkala s termínem energetické linie - sítě, nacházející se rozprostřené na povrchu naší planety a tvořící jakási nervová vlákna živoucího organismu, napomáhající udržovat energetickou rovnováhu planety. Na křížení linií této sítě se vyskytují výrazné energetické body, které byly předchozími kulturami vždy vyhledávány a jejich vyzařovaná energie byla využívána pro rituální, léčebné či sakrální účely.

    Vytváření energetických bodů

Energetické body, k jejichž vytváření jsme byli přivedeni, mají podobný charakter, jsou však daleko více provázány s probíhajícím transformačním procesem. Při aktivaci energetických bodů dochází k propojení kosmických energií s energiemi Matky Země a jejich ukotvení v těchto bodech. Takto koncentrovaná energie následně napomáhá vitalizaci, harmonizaci a ozdravění krajiny, a to s trvalými účinky, které neztrácejí časem nic na své intenzitě - na rozdíl od tzv. technik.

Energetické body se ale dají výhodně využít i jako prostředek pro vědomý duchovní a osobnostní rozvoj člověka. Jejich energie významně napomáhá najít cestu sám k sobě, k uvědomění si kým doopravdy jsme.

Na každém pozemku mají být aktivována vždy dvě místa - dva body.

První bod propojuje s Podstatou, Jednotou, Zdrojem, Vyšším Já ... Lidé stojící na tomto bodu často vnímají energie jako: klid, mír, Lásku, něhu, radost, rozpínání se ... samotné čiré Bytí.

Druhý bod je více šitý na míru klientům a jejich činnosti, podporuje a rozvíjí jejich kreativitu a tvořivost v souladu s božskou harmonií a s univerzálními zákony.

V obou případech dochází k rozšiřování vědomí, navyšování a zjemňování vibrací. Energie z útvarů navíc pozitivně ovlivňuje jemnohmotná těla člověka, jejichž změna se následně může projevit až na fyzické úrovni. Proto je vhodné si na energetické body chodit stoupat, nebo se na ně napojovat na dálku. Energie bodů napomáhá i přelaďovat vzorce myšlení lidí, kteří se v daném prostoru pohybují, a to i bez ohledu na to, zda tomu věří, či nikoliv.

Ve vizi bylo ukázáno, jak se jednotlivé aktivované body propojují do Zlaté energetické sítě okolo Matky Země, která tímto postupně získává na síle i dosahu. Na tuto síť je možno prostřednictvím aktivace připojovat další minerály, umisťované i v interiérech objektů a tím napomáhat harmonizaci jejich vnitřních prostor.

Další významnou činností, kterou aktivované energetické body umí, je transformace negativního vyzařování geopatogenních zón v harmonické vyzařování.

Více o geopatogenních zónách: www.leceni-duse-a-krajiny.cz/geopatogenni-zony/

Energetické body jsou tvořeny vkládáním vybraných minerálů v určitých uskupeních do země a jejich následnou aktivací. Proces aktivace je vždy naprosto individuální, kdy se stejně jako při energetickém čištění stáváme pouze prostředníky a zároveň spolutvůrci něčeho, co nás dalece přesahuje, a co má pokaždé zcela ojedinělý průběh.

Celý proces aktivace je prováděn na základě vizí, kdy je Shůry sděleno, jaké minerály, v jakém uskupení a na jakých konkrétních místech mají být vloženy do země.

U interierové aktivace se jednotlivé minerály umisťují na konkrétní místa v řešeném prostoru. Při této aktivaci se slučuje funkce prvního i druhého energetického bodu do jednoho celku a plní tak zároveň roli obou výše popsaných energetických bodů.

Aktivovat body lze jak při realizaci novostaveb či rekonstrukci objektů, na zahradách nebo pozemcích, na kterých se již stavby nacházejí, nebo i volně v krajině. Vždy ale po dohodě se správcem daného území.

Pro klienty, kteří jsou sami schopni vidět vnitřním zrakem, je celý proces jedinečným zážitkem.

Samotnému vytváření energetických bodů někdy předchází energetické vyčištění daného prostoru (v případě, že má klient pocit, že "něco není v pořádku" na jeho pozemku či v domě). Tato činnost je nabízena jako samostatná služba. www.leceni-duse-a-krajiny.cz/energeticke-cisteni-prostoru/

 

Tvorbu energetických bodů  provádí moje manželka, zkušená terapeutka esoterního léčení, a to jak při realizaci mých projektů, tak i samostatně při léčení či harmonizaci zahrad, stavebních pozemků i větších krajinných celků, stejně jako interierů.

Více o aktivaci energetických bodů na  web stránkách mé manželky : www.leceni-duse-a-krajiny.cz/energeticke-body/

Osvětlení významu a smyslu činnosti aktivace energetických bodů z jiných zdrojů : www.leceni-duse-a-krajiny.cz/moudrost-z-knih/poselstvi-kryona/

Zde najdete některé z reakcí klientů, kteří si nechali energetické body na svých pozemcích aktivovat : www.leceni-duse-a-krajiny.cz/energeticke-body/reakce-klientu/