O mé tvorbě

Svou práci se snažím pojímat jako Tvoření harmonického prostoru pro Život.

Při řešení svých návrhů se snažím uplatňovat holistický - celostní - přístup s plným vědomím zodpovědnosti za tvořené dílo. Z tohoto důvodu vidím potřebu do procesu tvoření vtáhnout i zadavatele díla, jemuž bude v konečné fázi především sloužit, aby i jeho tvořivé energie byly v konečném díle obsaženy. Spolu se snažíme dosáhnout souladu mezi energiemi člověka a krajiny. Tento soulad v konečném důsledku výrazně ovlivňuje nejen nově stvořený prostor, ale působí i na člověka samotného, a to jak na fyzické rovině, tak i na jemnohmotných úrovních lidského bytí.Nesnažím se vnucovat investorům svou vůli a představu, jak musí jejich dům vypadat, spíše se snažím být prostředníkem, který jim pomáhá jejich vize zformovat a zrealizovat. I proto je každý dům jiný a vyjadřuje jak osobnost investora, tak i jeho vnitřní vztah k okolnímu světu..

 

Každý dům či řešený prostor má svůj vlastní "příběh", tvořený při jeho vzniku samotnými tvůrci i následnými uživateli. Při jeho tvorbě se zhmotňuje nová forma, která má svůj osud a duši, utkanou jemnými energiemi myšlenek a emocí, které provázely jeho vznik a které jsou následně vyzařovány i do jeho okolí. Tyto energie je nutno vždy respektovat. Mohou být velmi rozdílné a je proto důležité, aby při jejich vzniku byli jejich tvůrci vyladěni pokud možno co nejpozitivněji a vzájemná spolupráce probíhala v maximální harmonii.

 

Neméně důležitý je i přístup k místu budoucí realizace díla. Každé místo na Zemi má svou specifickou kvalitu (genius loci), kterou je nutno respektovat a pokud možno ji svou činností co nejméně narušit. Ke každému místu je třeba přistupovat s pokorou a respektem k jeho jedinečnosti. Tam, kde je vybraný pozemek pro vysněný dům součástí zběsile zabírané a následně bezmyšlenkovitě rozparcelované zemědělské půdy, tam je třeba takový prostor nově zharmonizovat a citlivě dotvořit, aby se mohl "probudit k novému Životu".