Průzkum pozemků a energetické čištění prostoru

    Člověk zanechává od nepaměti svou činností v krajině po sobě svou stopu, která obzvláště ve spojení s negativní emocí dokáže u ostatních lidí vyvolat podvědomý nepříjemný pocit. Jedná se především o hrubé zásahy do přirozeného prostředí, zbytkové energie po neharmonických vztazích původních obyvatel, či přímo po násilných činech.Tuto stopu nazýváme pamětí místa. Zanechaný energetický otisk v prostoru neztrácí ani časem nic na své intenzitě a působením na naše podvědomí vyvolává vnitřní nelibost, což při dlouhodobém působení může mít vliv i na naše zdraví.

    Takto zatížená místa a prostory se dají energeticky očistit a naopak posílit na nich působení přirozené pozitivní energie.

 

Tuto činnost zajišťuje moje manželka, zkušená terapeutka esoterního léčení.

Jejím zaměřením je kromě vlastní psychoterapeutické praxe:

 

  • čištění prostoru od negativních zbytkových energií
  • harmonizace jemných úrovní a energetické léčení krajiny
  • vytváření a aktivace energetických bodů na pozemcích či v krajině
  • rušení negativního vyzařování geopatogenních zón

 

Více na vlastních webových stránkách: Ivana Štaudnerová, www.leceni-duse-a-krajiny.cz