Feng shui

    Feng shui (také feng-šuej) znamená v překladu vítr a voda. Jde o staré čínské umění, pojednávající o uspořádání prostoru a to tak, abychom byli schopni vytvořit pozitivní a přátelské prostředí, ve kterém se budeme pohybovat ... ať jde o dům, pracoviště, nebo zahradu. Při posuzování prostoru se sleduje proudění životní energie čchi a zároveň vyvažování dvou základních protichůdných principů jin a jang. Jelikož vnější prostor utváříme v harmonii se svým vnitřním nastavením, pracuje feng shui s ideou, že změnou uspořádání vnějšího prostoru můžeme zpětně působit na naše vnitřní nastavení. Pracuje se s vlivem působení jednotlivých materiálů, barev a tvarů na člověka, a stejně jako v čínské medicíně přiřazují se tato hlediska k 5-ti základním prvkům ... prvku vody, dřeva, ohně, kovu a země.

    Cílem feng shui je navození a udržování harmonie a rovnováhy jak ve vztahu člověk - obytný prostor, tak i ve vztahu člověk - příroda, a tím i uvnitř nás samotných. Podstatou je vědomá a neoddělitelná spojitost člověka s prostředím, ve kterém se pohybuje a úcta k přírodě ... "vyššímu řádu".

    Více informací se dá běžně dohledat v odborné literatuře či na internetu.

    Po absolvování několika seminářů feng shui u různých lektorů našich i zahraničních a porovnání s informacemi nabytými studiem posvátné geometrie i vlastních zkušeností jsem dospěl k poznání, že základní povědomí o vlivu prostředí na člověka jsou srovnatelné napříč kulturami a jejich využívání patřilo k přirozené lidské znalosti. Vzhledem k tomu, že samotné feng shui vzniklo v daleké minulosti a v jiném kulturním prostředí, je vhodné využívat pouze jeho obecně platné zákonitosti, které lze uplatnit i v našem prostředí a přitom se řídit především vlastními pocity a intuicí.

    Od aktivace prvního energetického bodu v r. 2014 nás stále nové zkušenosti od našich klientů utvrzují v přesvědčení, že aktivované energetické body jsou mnohem účinnějším nástrojem pro harmonizaci prostoru než feng shui. Je to jednak z důvodu toho, že feng shui pracuje především s energiemi a energetickými poli prostoru na zemském povrchu. Kdežto aktivované energetické body pracují se syntézou energií Země a Kosmu a působí přímo energeticko-informačně na naše jemnohmotné roviny. Tím pádem ovlivňují celé naše bytí. Potvrdila nám to již řada lidí obdařených schopnostmi vnímat jemnohmotný svět.

Více o aktivaci energetických bodů: www.architektura-pro-zivot.cz/vytvareni-energetickych-bodu-v-krajine/