Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny (GPZ) jsou velmi často skloňovaným termínem, především pak pro jejich negativní vliv na lidské zdraví. Tento vliv je samozřejmě podmíněn odolností imunitního systému každého jednotlivce.

GPZ jsou tvořeny specifickými frekvencemi vibrací vyzařovanými především geologickými zlomy, styky hornin s rozličnými fyzikálními vlastnostmi, prouděním podzemní vody, či jejich různými kombinacemi.

Jejich energetický vliv bývá velmi výrazný a vždy se doporučovalo ho respektovat.

Co však dělat, když zjistíte že vám GPZ prochází přímo vaším obydlím, či oblíbeným místem na pozemku?

Řešení této problematiky je mnohými nabízeno prostřednictvím různých pomůcek, které mají většinou svá omezení, a to buď časové nebo svým dosahem.

Námi nabízený způsob nebyl prvotně vytvořen za tímto účelem, ale tuto schopnost aktivovaných energetických bodů jsme objevili až postupem času. Ukázalo se, že aktivované energetické body dokáží silou svého vyzařovaného energetického pole eliminovat negativní účinky vlivu vyzařování GPZ na zemském povrchu, a to na 100% v celé ploše svého dosahu.

Více na : www.leceni-duse-a-krajiny.cz/geopatogenni-zony/