Ceník nabízených služeb

Ceny projektových prací 

Ceny projektových prací vychází z Honorářového řádu vydaného Českou komorou architektů, který slouží jako vodítko pro stanovení doporučené výše honoráře za jednotlivé výkonové fáze, uvedené podrobně zde: www.architektura-pro-zivot.cz/sluzby/komplexni-projektova-dokumentace/.

Celkový základní honorář zahrnuje všechny vybrané výkonové fáze komplexní projektové dokumentace. Pro objekty charakteru rodinného domu se pohybuje dle náročnosti a rozsahu zakázky v procentuální sazbě v rozmezí od 8,1% do 11,8% z předpokládaných celkových nákladů stavby.

Celkový honorář závisí potom od počtu smluvně dohodnutých výkonových fází.

Přehled výkonových fází a jejich podíl z celkového základního honoráře

    1. Příprava zakázky:     1%

    2. Návrh - studie stavby:    13%

    3. Vypracování dokumentace pro územní řízení:    15%

    4. Vypracování dokumentace pro stavební řízení:    22%

    5. Vypracování dokumentace pro provedení stavby:    28%

    6. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatale:    7%

    7. Spolupráce při provádění stavby (autorský a technický dozor):    12%

 

Při sloučení 3. a 4. výkonové fáze je počítáno:    32%

Procenta určující výši honoráře se mohou u jednotlivých výkonových fází měnit dle složitosti řešeného projektu. Jak již bylo uvedeno výše, celková cena vždy záleží na vzájemné dohodě mezi investorem a projektantem.

 

U jednoduchých staveb se pro určení základního honoráře vychází z hodinové sazby dle českých stavebních standardů.

Více podrobných informací je možno dohledat na webových stránkách  www.stavebnistandardy.cz .

 

Průzkum pozemku, harmonizace a energetické čištění prostoru

Cena pro klasické pozemky a rodinné domy :    5.500,-Kč

Cena harmonizace a čištění větších územních celků se stanovuje dohodou.

Doprava ke klientovi :    7,-Kč/km

 

Odborné konzultace

Cena za odbornou konzultaci :    1.000,-Kč/hod.

Cesta ke klientovi :    7,-Kč/km

 

Vytváření energetickÝch bodů na pozemcích

Cena za vkládání vybraných minerálů a jejich aktivace pro klasické pozemky rodinných domů  je cca 9.900,- Kč + doprava 7,- Kč/km.
Cena nezahrnuje náklady na pořízení vkládaných minerálů.