Geomantie

    Termín známý i jako geomancie, je jak už název napovídá, nauka o Zemi, skladbě zemního podloží a vlivu jeho vyzařování na vše živé na jeho povrchu.

V každé době existovali jedinci, kteří dokázali najít na zemském povrchu nejen vodu, ale vnímat i místa se specifickou kvalitou energií a tato využít ve svých dílech pro posílení jeho významu. Středověké chrámy a kostely se běžně stavěly na takovýchto místech, které již dříve využívaly i předchozí kultury. Stejně tak dokázali odhalit místa s vyzařováním energií nepříznivých pro stavění obydlí či vojenských opevnění a těmto místům se důsledně vyhýbat. Tyto znalosti a schopnosti se naštěstí během tisíciletí neztratily úplně. Můžeme je tak dnes znovu objevovat, opět se jim učit a zároveň žasnout nad vědomostmi našich mnohdy tzv. "primitivních" předků.

        V souvislosti s geomantií je často zmiňován i termín geopatogenní zóny (GPZ) a jejich vliv na lidské zdraví.

GPZ jsou tvořeny specifickými frekvencemi vibrací vyzařovanými především v místech nad geologickými zlomy, styky hornin s rozličnými fyzikálními vlastnostmi, prouděním podzemní vody, či jejich různými kombinacemi v zemském podloží. Tyto vibrace se vyznačují značnými disharmoniemi a ovlivňují vše živé ve svém bezprostředním dosahu.

    Více na: www.leceni-duse-a-krajiny.cz/geopatogenni-zony/

 

    Další, ale již méně známé, jsou tzv. Hartmannovy sítě či Curryho pásy (nazvány po svých objevitelích - lékařích). Tyto sítě a pásy protínají zemský povrch ve velmi hustých sítích s roztečemi cca 2-3m a to jak ve směru S-J, V-Z, tak i SZ-JV, JZ-SV. Tyto jemné energetické sítě jsou napojeny na vrcholy zemského dvanáctistěnu a tvoří jemnou nervovou síť povrchu Matky Země. Na rozdíl od geopatogenních zón nepůsobí tolik rušivě a je vhodné je co nejméně narušit.