Krátký životopis

* 1958

1978 - 1983    Studium na Fakultě architekrury při ČVUT v Praze

1984 - 1986    Projekční kancelář DRUPOS v Berouně

1986 - 1992    Projekční ústav Hydroprojekt Praha

 

Únor 1992 - založení vlastního projekčního atelieru

Zároveň počátek hledání vlastní cesty i vlastního stylu, které vyvrcholilo v polovině r. 1996 razantní změnou životní filosofie a pohledu na život.

Semináře zaměřené na vnímání energií v krajině, vedené ing. Pavlem Kozákem mi pomohly nalézt a vytvořit si nový vztah ke krajině a Zemi vůbec. Seznámení se s geomantií, která tvoří dnes nedílnou součást mé práce při posuzování vhodnosti pozemků a hledání nejvhodnějšího místa pro umístění stavby byl další logický krok na cestě k celostnímu pohledu na tvorbu architekta a utváření prostoru.

Zájem o východní filosofii a duchovní aspekty života mě přivedl postupně k feng shui, posvátné sakrální geometrii a počátku uvědomování si, o čem architektura doopravdy je, z čeho vychází, s jakými prvky pracuje a především jak na člověka působí. Znalosti našich předků právě o těchto vlastnostech architektury, aplikované do významných staveb své doby, od Egypta přes Řecko, Čínu, gotické katedrály až po přirozenou moudrost našich nedávných předků - stavitelů, mě stále nepřestávají fascinovat. S hlubokou pokorou se skláním před jejich znalostmi a umem a snažím se o uplatnění načerpaných vědomostí při své vlastní tvorbě.

Protože díla architektů ovlivňují náš společný prostor na poměrně dlouhou dobu prakticky nezvratně, je třeba k této tvorbě přistupovat vždy velmi citlivě a s maximální ohleduplností.

Svou činnost jsem zaměřil především na tvorbu objektů pro individuální bydlení a staveb k němu blízkých, při které má klient možnost aktivně spolupracovat a být součástí jedinečného tvůrčího procesu.