9 - přebetonování hydroizolace krycí vrstvou před armováním desky - 28.4.2014

9 - přebetonování hydroizolace krycí vrstvou před armováním desky - 28.4.2014