7 - dokončování hydroizolace pod základovou deskou vč. její obezdívky, umožňující lepší napojení svislých hydroizolací - 24.4.2014

7 - dokončování hydroizolace pod základovou deskou vč. její obezdívky, umožňující lepší napojení svislých hydroizolací - 24.4.2014