56 - zavážení vsakovací jámy - 30.6.2015

56 - zavážení vsakovací jámy - 30.6.2015