5 - vložené minerály před zásypem pískem - 14.4.2014

5 - vložené minerály před zásypem pískem - 14.4.2014