46 - dokončené sádrové omítky před osazením parapetů - 16.2.2015

46 - dokončené sádrové omítky před osazením parapetů - 16.2.2015