21 - ochrana tepelné izolace a armování stropu suterénu - 9.6.2014

21 - ochrana tepelné izolace a armování stropu suterénu - 9.6.2014