9 - zhutněné podloží před armováním desky - 20.6.2016

9 - zhutněné podloží před armováním desky - 20.6.2016